Skip to content

Welcome guest

Please login or register

Integritetspolicy

LAVA ART AS skyddar din personliga integritet. Förtroendet hos våra besökare och kunder är vår mest värderade tillgång och LAVA ART AS lägger därför till denna integritetsskyddspolitik, som har upprättats i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen, som grund för företagets verksamhet. Integritetspolicyn förklarar hur LAVA ART AS samlar in och använder din personliga information. Policyn beskriver också dina rättigheter med LAVA ART AS och hur du kan utnyttja dessa rättigheter. Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller om hanteringen av din personliga information, kan du kontakta LAVA ART AS. Det är viktigt att du gör dig bekant med integritetskyddspolicyn och förstår det och hur du kan påverka användningen av din personliga information.

Denna integritespolicy gäller för all information som samlas in via webbplatsen som tillhör LAVA ART AS: (Lavaart.com). Utöver denna policy gäller även avtalsvillkoren när du handlar på Lavaart.com.

Vem är ansvarig för din personliga information?

LAVA ART AS Reg. No. 917148996 (LAVA ART AS) med adressen C/o Aktuelt Regnskap AS, Baseveien 15, 6531 Averøy, är ansvarig för hanteringen av din personliga information.

Personlig Information som du tillhandahåller LAVA ART AS:

Du kan ge LAVA ART information om dig själv på flera sätt, exempelvis genom inköp hos Lavaart.com eller genom förfrågningar som gjorts via LAVA ART AS kundtjänst.

 • Person- och kontaktuppgifter som namn, födelsedatum, kön, fakturering och fraktadress, e-postadress, moblinummer,
 •  konto och betalningsinformation (men inte kortnummer och CVC – komder) och faktureringsinformation mm

Den personliga informationen som LAVA ART AS samlar om dig: När du använder LAVA ART AS – tjänster t.ex. genom att göra inköp i en LAVA ART AS butiker, genom att köpa eller besöka Lavaart.com online eller när du kontaktar LAVA ART AS kundtjänst.

Namn, födelsedatum, fakturering och leveransadresser, e.postadress, mobilnummer mm

 • Information om varor och/eller tjänster som du har visat intresse för på webbplatsen Lavaart.com genom att söka och klicka;
 • Information om ett e-postmeddelande från LAVA ART AS öppnas och saker du klickar på i e-postmeddelandet.
 • Dina beställningar och inköpshistorik som kund, medlem eller besökare;
 • Samtal, e-post, chat eller kontakt via sociala medier med LAVA ART AS kundtjänst;
 • Information om din användning av LAVA ART AS tjänster, såsom sidors svarstid, nedladdningsfel, hur man öppnar och lämnar tjänsten;
 • Resultat från kundtillfredställelse eller formulär för marknadsundersökning;
 • Enhetsinformation som IP – adress, språkinställningar, geografisk information för enheten och inställningar för webbläsare

Personlig information som LAVA ART AS samlar in från tredje part: I vissa fall använder LAVA ART AS information som erhållits från andra källor, såsom uppdateringar av adressinformation från externa adressleverantörer. Dessutom kan annonseringsnätverk, mätverktyg eller tredje part som hjälper oss (eller dem) förstå användares beteende och preferenser. T.ex kan en annonsör erbjuda LAVA ART AS information om vad som hänt efter ett klick på en annons, så att LAVA ART AS kan mäta effektiviteten av sådana annonser och göra dem mer relevanta för dig som kund.

Syftet med och rättslig grund för behandling av känslig personlig information

LAVA ART AS behandlar personlig information om dig för att fullfölja avtalet med dig eller för att utföra uppgifterna enligt dina önskemål före ingående av avtal:

 • För att bekräfta din dentitet och verifiera din personliga och kontaktinformation;
 • För att hantera din beställning och ditt kundförhållande, t.ex. att förse dig med information, produkter och tjänster från LAVA ART AS;
 • För att kunna skicka allmänna erbjudanden och direkt marknadsföring i enligthet med medlemmsvillkoren i LAVA ART AS klubb;
 • För att ge dig en personlig och lämplig upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevant för dig i enlighet med medlemsvillkoren i LAVA ART AS klubb;
 • Utför analys på information för att förbättra LAVA ART AS

LAVA ART AS behandlar personlig information om dig i enlighet med följande juridiska förpliktelser:

 • Att följa relevant lagstiftning och uppfylla lagliga förpliktelser (t.ex. krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumentskyddslagar och krav på skydd av personuppgifter i IT – system);
 • Att förhindra missbruk som bedrägeri och identitesstöld.

LAVA ART AS hanterar personlig information om dig baserat på en intressebedömning för följande ändamål:

 • För att lämna in erbjudande och utföra direkt marknadsföring, i allmänhet likaväl som personlig;
 • För kund och marknadsanalys samt för att kunna stärka och förbättra våra tjänster till dig;
 • Ge dig kundservice och hjälp som du behöver i förhållande till våra tjänster;
 • För att hantera och möjliggöra deltagande i tävlingar och evenemang;
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företages tjänster, produkter och ett system för kundgruppen i allmänhet; likaväl som
 • För att förhindra missbruk av tjänsten, förhindra olagliga inloggningar, samt förebygga och rapportera brott mot företaget.

LAVA ART AS eller en tredje parts legitima intresse för att behandla personlig information om dig med stöd i en intresseavvägning för att kunna erbjuda dig en bättre kundupplevelse och ge dig en tjänst i olika former såsom anpassade erbjudanden och kommunikation. Dessutom ska LAVA ART AS kunna analysera hur tjänsterna används för att göra förbättringar för dig som kund. Dessutom är säkerhet ett legitimt intresse för LAVA ART AS.

LAVA ART AS behandlar också din personliga information för att skydda din identitet och uppdatera medlemsregistret med din adress. Användning av personuppgifter för säker identitet är den enda garantin för att värdesaker som bonuscheckar inte hamnar i fel händer utan används av rätt person.

Om du inte lämnar personliga uppgifter till LAVA ART AS, har vi inte möjligheter att genomföra avtalet med dig eller uppfylla några förpliktelser som LAVA ART AS har mot dig.

Vem kan få tillgång till din personliga information?

LAVA ART AS kan avslöja eller dela din personliga information med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och juridiska säkerhetsåtgärder i enlighet med dataskyddslagstiftning för att säkerställa att din personliga information hanteras på ett säkert sätt när din personliga information överförs eller delas med tredje part.

Systemoperatörer för ett CRM-system och uppgiftshantering.För att hantera LAVA ART AS och personlig information som behövs för att hantera kundförhållandet och nå ut med erbjudanden till LAVA ART AS Kunder.

Leverantörer av adressinformation, utskrift och distribution. LAVA ART AS använder externa leverantörer för automatisk hantering och uppdatering av din adressinformation. Leverantörer som används är kommersiell tryckning och distribution.

Samarbetspartners som hanterar betalningar. För att hantera betalningarna som mottas av LAVA ART AS kunder används leverantörer för att försäkra att betalningarna är snabba och säkra.

Genom överlåtelse.LAVA ART AS kan komma att dela din information med tredje part:

 • I de fall LAVA ART AS säljer eller förvärvar företag eller tjänster, kan LAVA ART AS avslöja din personliga information till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgång.
 • Om LAVA ART AS eller en väsentlig del av LAVA ART AS verksamheten förvärvas av en tredje part kan din personliga information komma att delas.

Vad LAVA ART AS inte kommer att göra med din personliga information: LAVA ART AS säljer inte din personliga information till en tredje part utan ditt godkännande.

Hur behandlar LAVA ART AS din personliga information?

LAVA ART AS och dess leverantörer och samarbetspartners hanterar som regel dina personuppgifter inom EU / EES-området. Din personliga information kommer inte att hanteras utanför EU / EES-området om inte ett beslut fattas av Europeiska kommissionen som anger att berörda tredjeländer uppfyller en adekvat skyddsnivå eller har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att försäkra att dina rättigheter skyddas.

Hur länge hanterar LAVA ART AS din personliga information?

LAVA ART AS hanterar din personliga information så länge som det är nödvändigt att utföra våra avtalsförpliktelser gentemot dig och så länge som krävs enligt en lagstadgad lagringsperiod. Om LAVA ART AS behandlar dina uppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser (t.ex. genom att uppfylla kraven i bokförings- eller konsumentskyddslagstiftningen), görs det endast om det är nödvändigt för respektive syfte. I de fall där LAVA ART AS behandlar din personliga information i egenskap av intresseavvägning har du rätt att uttrycka invändningar mot denna behandling.

I enlighet med gällande lag har LAVA ART AS rätt att spara dina kontaktuppgifter för direkt marknadsföringsändamål under en tid efter ditt köp eller efter att avtalet mellan oss har löpt ut. Avtalsperioden beror på vad som omfattas av avtalet. LAVA ART AS kan därför lagra din kontaktinformation för att skicka direkt marknadsföringserbjudanden under den aktuella perioden i enlighet med gällande lägar om integritetspolicy, marknadsföringslag och praxis.

Om du har samtyckt till att motta direkt marknadsföring, behandlar LAVA ART AS personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföring tills du avbryter eller indikerar till LAVA ART AS att du inte längre vill ta emot direkt marknadsföring. Du kan göra det genom att kontakta kundtjänst på support@lavaart.com

Vi kan behålla din personliga information längre än vad som anges ovan i den mån som LAVA ART AS har skyldighet att göra det enligt lagar, förordningar eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar LAVAR ART AS din personliga information?

LAVA ART AS vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lagen för att säkerställa att din personliga information inte manipuleras, förloras eller förstörs eller att någon obehörig person har tillgång till dem. Våra säkerhetsmetoder förändras i linje med utvecklingen och förbättringen av tekniken.

Dina rättigheter

Enligt gällande sekretesslagar har du rätt att få tillgång till informationen om dig som LAVA ART AS behandlar. Ett exempel på sådan information är vilka kategorier av och vilka specifika personuppgifter LAVA ART AS behandlar, och för vilket ändamål använder LAVA ART AS dessa personuppgifter. Du har också rätt att kräva korrigering av felaktig personlig information.

Du har rätt att begära radering eller begränsningar gällande din personliga information, samt att göra invändningar mot LAVA ART AS om hanteringen av din personliga information. Dessa rättigheter är emellertid inte absoluta. Exempel på undantag till rätten radera sker i fall där personuppgifter är nödvändiga för att målen överensstämmer eller om det finns en laglig skyldighet att LAVA ART AS måste ta hand om denna personliga information. För att LAVA ART AS ska kunna fortsätta med behandling av information efter en invändning, måste LAVA ART AS dokumentera att deras legitima intressen uppväger ditt intresse att inte behandla informationen.

Dessutom kan du i vissa fall ha rätt att erhålla den personliga information som du har lämnat till LAVA ART AS i ett strukturerat, universellt och maskinläsbart format. Du skulle också ha rätt att överföra dessa till en annan registeransvarig.

Du har också rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av din personliga information i all generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

All kommunikation och alla åtgärder som LAVA ART AS åtar sig avseende dina rättigheter ska vara kostnadsfria. I uppenbarligen obefogade eller orimliga fordringar förbehåller LAVA ART AS sig rätten att antingen kräva en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller vidta nödvändiga åtgärder eller för att inte uppfylla kravet. Kontaktuppgifter för LAVA ART AS ges i sista stycket i integritetskyddspolicyn.

Om du har invändningar angående LAVA ART AS behandling av din personliga information, har du rätt att klaga till Datainspektionen eller annan lämplig reglerande auktoritet som ser över företagets hantering av personlig information.

Användningen av cookies och liknande tekniker av LAVA ART AS

LAVA ART AS använder cookies och liknande spårningsteniker för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse och för att förbättra hur du upplever tjänster från LAVA ART AS. LAVA ART AS använder cookies på Lavaart.com och i sina tjänster. Här kommer vi att förklara hur LAVA ART AS använder cookies uses cookies och vilka val du kan göra avseende dessa.

Vad är cookies/digitala spårningsformer?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. LAVA ART AS använder sig av olika typer av cookies:

 • Sessions cookies är tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem, eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies fastställda av en tredjeparts webbplats. På LAVA ART AS används vi dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
 • Liknande spårningstekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Användning av Google Analytics

Som en del av vår marknadsföring analyserar LAVA ART AS information om din användning av Lavaart.com och din aktivitet på LAVA ART AS-sidor i sociala medier. Med hjälp av Google Analytics kan vi till exempel analysera ditt beteende med syftet att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden till dig samt utvecklingen av LAVA ART AS-produkter och tjänster. Dessutom används Google Analytics för att utvärdera användningen av Lavaart.com för tjänster i samband med webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Varför använder LAVA ART AS cookies?

De cookies som LAVA ART AS normalt använder förbättrar tjänsterna som LAVA ART AS erbjuder dig. Vissa av tjänsterna från LAVA ART AS kräver att cookies fungerar ordentligt, medan andra förbättrar tjänsterna åt dig. LAVA ART AS använder cookies för global analytisk information om din användning av tjänsterna från LAVA ART AS. LAVA ART AS använder cookies för att bevara funktionella inställningar såsom språk och annan information. LAVA ART AS använder cookies som också gör det möjligt för LAVA ART AS att tillhandahålla relevant marknadsföring åt dig.

Möjligheten att kontrollera användningen av cookies

Din webbläsare eller enhet ger dig möjligheten att ändra inställningarna för användande och omfattning av cookies. Gå till inställningarna på din webbläsare för att lära dig mer om inställningar för cookies. Exempel på vad du kan ändra är att blockera alla cookies, enbart acceptera förstahandscookies eller att radera cookies när du stänger av din webbläsare. Observera att visa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller tar bort cookies.

Ändringar i integritetskyddspolicyns regler

LAVA ART AS förbehåller sig rätten att ändra i Integriteskyddspolicyn. Förändringar i policyn kommer att meddelas på lavaart.com/se/privacy-policy. en månad innan förändringarna träder i kraft. Nuvarande villkor finns alltid tillgängliga på lavaart.com/se/privacy-policy.

LAVA ART AS kontact information

Om du har frågor rörande LAVA ART AS hantering av din personliga information eller om du önskar utöva någon av de rättigheter du har i samband med LAVA ART AS hantering av av personlig information vänligen kontakta LAVA ART AS på nedanstående adress. Om du inte vill ha e-post eller kommuniceringar, kan du som kund när som helst avregistrera dig genom att kontakta kundtjänst. Du kan också hoppa av genom att använda samma kommunikationsmetod som LAVA ART AS har använt för att kommunicera med dig.

Adress:
Customer Service
LAVA ART AS
C/o Aktuelt Regnskap AS
Baseveien 15,
6531 Averøy

E-post: support@lavaart.com

Vi har uppdaterat vårt integritetsskyddspolicy i enlighet med EU:s nya lagstiftning. Genom att använda lavaart.com, godkänner du att vi använder cookies för att öka användarupplevelsen. Läs mer

Om spårningsteknologier/cookies

LAVA ART AS använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse och för att förbättra din upplevelse av LAVA ART AS tjänster. LAVA ART AS använder cookies på Lavaart.com och i LAVA ART AS tjänster. Här förklaras hur LAVA ART AS använder cookies och vilka val du kan göra i avseende dessa.

Du kan välja att avlägsna intressebaserad reklam genom att besöka följande sidor: www.networkadvertising.org och www.youronlinechoices.com

Vad är cookies/digital spårningsteknik?

 • Sessions cookies är tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem, eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies fastställda av en tredjeparts webbplats. På LAVA ART AS används vi dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
 • Liknande spårningstekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.
 • Intressebaserad reklam och remarketing från generella annonsmedier.

  Din shoppingväska

  Your cart is currently empty