Integritetspolicy

LAVA ART AS värnar om din personliga integritet. LAVA ART AS besökares och kunders förtroende är LAVA ART AS mest värdefulla tillgång och därför följer LAVA ART AS denna Integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning. I Integritetspolicyn förklaras hur LAVA ART AS samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot LAVA ART AS och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta LAVA ART AS om du har frågor om LAVA ART AS integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via LAVA ART AS hemsida Lavaart.se (”Lavaart.se”). Utöver denna policy gäller även köpvillkor för inköp på Lavaart.se.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

LAVA ART AS, org.nr 917148996 (”LAVA ART AS”) med adress C/o Aktuelt Regnskap AS Baseveien 15, 6531 Averøy, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar LAVA ART AS?

Personuppgifter som du har lämnat till LAVA ART AS: Du kan komma att ge LAVA ART AS information om dig själv när du använder LAVA ART AS tjänster såsom vid köp i någon av LAVA ART AS fysiska butiker, vid köp eller som besökare på Lavaart.se när du kontaktar LAVA ART AS via LAVA ART AS Kundservice.

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc; samt
 •  Konto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation etc

Personuppgifter som LAVA ART AS har samlat in om dig: LAVA ART AS samlar in personuppgifter om dig när du använder LAVA ART AS tjänster så som vid köp i någon av LAVA ART AS fysiska butiker, vid köp eller som besökare på Lavaart.se, eller när du kontaktar LAVA ART AS via LAVA ART AS Kundservice.

 • Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc;
 • Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på Lavaart.se genom sökningar och klick;
 • Information om öppnande e-post som LAVA ART AS skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet från LAVA ART AS;
 • Din order- och köp- och klickhistorik som kund, medlem och besökare;
 • Samtal, mail, chat och meddelanden via sociala medier till LAVA ART AS Kundservice
 • Information om hur du använder LAVA ART AS tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;

Personuppgifter som LAVA ART AS har samlat in från tredje part: I vissa fall använder LAVA ART AS personuppgifter från andra källor, så som uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper LAVA ART AS eller dem att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge LAVA ART AS information om vad som hände efter ett klick på en annons för att LAVA ART AS ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar LAVA ART AS dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;
 • För att administrera din beställning och kundförhållandet, till exempel för att tillhandahålla dig med information och LAVA ART AS tjänster;
 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring enligt medlemsvillkoren för LAVA ART AS Club;
 • För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig enligt kundaforholdande för LAVA ART AS samt
 • Genomföra analyser av uppgifter för att uppfylla LAVA ART AS

För följande ändamål behandlar LAVA ART AS dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt
 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar

För följande ändamål behandlar LAVA ART AS dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • För att kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad
 • För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt;
 • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;
 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt
 • För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget

LAVA ART AS eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse och ge dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt kommunikation. Ytterligare ett intresse är att hålla LAVA ART AS tjänster relevanta varför LAVA ART AS behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för LAVA ART AS.

Om du inte lämnar de personuppgifter till LAVA ART AS som behövs för det har LAVA ART AS inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla LAVA ART AS åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

LAVA ART AS kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.

Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering.

För att kunna hantera LAVA ART AS Club och personuppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet och nå ut med erbjudanden till medlemmar i LAVA ART AS Club.

Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution.

LAVA ART AS använder ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen. Även leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution används.

Samarbetspartners som hanterar betalning.

För att hantera betalningar som görs av LAVA ART AS kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

Vid avyttring.

LAVA ART AS kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att LAVA ART AS säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan LAVA ART AS komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om LAVA ART AS eller en väsentlig del av LAVA ART AS tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om LAVA ART AS kunder komma att delas.

Vad LAVA ART AS inte kommer göra med dina personuppgifter: LAVA ART AS kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Var behandlar LAVA ART AS dina personuppgifter?

LAVA ART AS och LAVA ART AS leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur länge behandlar LAVA ART AS dina personuppgifter?

LAVA ART AS behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När LAVA ART AS behandlar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar LAVA ART AS data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fall LAVA ART AS behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

I enlighet med gällande lagstiftning har LAVA ART AS rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. LAVA ART AS kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer LAVA ART AS att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar LAVA ART AS att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta LAVA ART AS Kundservice.

När du har registrerat dig som kunde hos LAVA ART AS behandlar LAVA ART AS dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos LAVA ART AS eller annars begär att LAVA ART AS ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i 24 månader. Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter 24 månader efter att du genomfört köp.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån LAVA ART AS är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar LAVA ART AS dina personuppgifter?

LAVA ART AS vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som LAVA ART AS behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som LAVA ART AS behandlar och för vilka ändamål LAVA ART AS använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot LAVA ART AS behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att LAVA ART AS måste spara personuppgifterna. För att LAVA ART AS ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste LAVA ART AS visa att LAVA ART AS berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till LAVA ART AS i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

All kommunikation och samtliga åtgärder som LAVA ART AS vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. LAVA ART AS förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till LAVA ART AS framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt.

Om du skulle ha några klagomål avseende LAVA ART AS behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

LAVA ART AS användning av cookies och liknande tekniker

LAVA ART AS använder cookies och liknande spårningstekniker (”cookies”) för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse och för att förbättra din upplevelse av LAVA ART AS tjänster. LAVA ART AS använder cookies på Lavaart.se och i LAVA ART AS tjänster. Här förklaras hur LAVA ART AS använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Vad är cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. LAVA ART AS använder sig av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos LAVA ART AS används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Användning av Google Analytics

Som ett led i LAVA ART AS marknadsföring analyserar LAVA ART AS information kring användandet av Lavaart.se och aktivitet på LAVA ART AS sidor på sociala medier. Med hjälp av Google Analytics kommer vi till exempel analysera beteende för att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden, samt för utveckling av LAVA ART AS produkter och tjänster. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av Lavaart.se för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Varför använder LAVA ART AS cookies?

De cookies LAVA ART AS använder förbättrar normalt sett de tjänster LAVA ART AS erbjuder dig. Några av LAVA ART AS tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. LAVA ART AS använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av LAVA ART AS tjänster. LAVA ART AS använder cookies för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. LAVA ART AS använder även cookies som möjliggör för LAVA ART AS att rikta relevant marknadsföring till dig.

Möjlighet att styra användning av cookies

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av LAVA ART AS tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Ändring av Integritetspolicyn

LAVA ART AS förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på Lavaart.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.Lavaart.se/integritetspolicy

Kontaktuppgifter till LAVA ART AS

Har du frågor rörande LAVA ART AS hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till LAVA ART AS hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta LAVA ART AS enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst kontakta LAVA ART AS Kundservice. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:
Kundservice
LAVA ART AS
C/o Aktuelt Regnskap AS
Baseveien 15,
6531 Averøy

E-post: support@Lavaart.se