Avtalsvillkor

 

Leveranstid

Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar. Vi sänder varorna direkt hem i din brevlåda. Men se till att brevlådan är säkrad mot sådant som kan skada varan eller som gör att du inte får varan.

Returneringsrätt för abonnerade varor

Du har bara rätt att returnera den första leveransen du får. De efterkommande leveranserna är identiska med den första varan och därför har du ingen returrätt på de varor du mottar efter den första leveransen. Vi måste få information från dig via telefon eller e-post om du vill avsluta eller ändra abonnemanget före det datum som är angivet på varje faktura eller order.

OBSERVERA:

För abonnemangspaket som returneras till oss utan vårt godkännande lägger vi på en tilläggskostnad på totalt 250 kronor, för att täcka våra kostnader för hantering av returen och för expediering och porto av utskicket.

Prisändringar löpande abonnemang

Vi förbehåller oss rätten till mindre prisjusteringar under abonnemangsperioden, men dock på så sätt att gamla abonnenter (från tidigare kalenderår) har lägre priser än nyrekryterade (från innevarande kalenderår) på ordinarie order.

Personskydd

Lava Art AS ansvarar för de peronupplysningar du som kund uppger till oss. Informationen används för att ge dig bästa möjliga service och för att ge dig bra erbjudanden. Vi ger inte upplysningarna vidare till någon utanför vårt företag. Personupplysningarna kan användas så länge som du är aktiv kund hos oss och också efter avslutat kundförhållande. De sparas tills du själv raderar upplysningarna eller ber om att bli struken. Kontakta support@lavaart.se

Ångerrätt

För abonnemang gäller den bara om du ångrar upprättandet av abonnemanget och därför endast vid första leveransen. Konsumenten kan frångå avtalet utan att uppge orsak inom 14 dagar efter att tjänstföretaget har uppfyllt sin upplysningsplikt enligt lagen om distansavtal. Paketet ska returneras oöppnat och förseglingen måste vara obruten. Om förseglingen är bruten så förlorar man ångerrätten enligt lagen om distansavtal §11 punkt 5. Konsumenten måste meddela tjänsteleverantören om ångerrätten ska utnyttjas. Tidsfristen anses uppfylld om meddelandet skickats inom tidsfristen. Ångerrätten måste anges på ett tydligt sätt enligt lagen om distansvatal och vi uppmanar konsumenten att skicka in begäran om att utöva ångerrätten skriftligt via e-post. När villkoren för ångerrätten är uppfyllda förpliktar sig tjänsteföretaget att återbetala alla faktiska kostnader som konsumenten haft. Returkostnaderna betalas av konsumenten.

Vidareförsäljning av våra produkter 

Vidareförsäljning av våra produkter kan bara ske efter att vi dessförinnan skriftligt godkänt det. Brott mot detta kan polisanmälas.

Förändringar i kundrelationen

Eventuella ändringar i kundens förhållanden, som är av betydelse för uppfyllandet av avtalens förpliktelser, inkluderande adressändringar (adress, postadress, e-post och telefonnummer), ska omgående meddelas till Lava Art AS.